DAHA İYİ BİR
DÜNYA İÇİN
Keşfet

ALLIGATOR Boya olarak, üretim ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak temel prensibimizdir.

Boya sektöründe öncü olan ALLIGATOR insan sağlığını önemseyerek; dekoratif boyalarının yanında sağlıklı boyalarıyla da müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyor. Dekoratif boyalarda tercih edilen ALLIGATOR, insan sağlığını da kapsamına alarak; dekoratif ve desenli boyalarını insan sağlığına duyarlı şekilde üretiyor. Son teknolojiyle geliştirilmiş ALLIGATOR sağlıklı boya serisi, insan sağlığına en az zarar veren hammaddelerden oluşuyor.

Alligator sağlıklı boyalar ağır metalleri en az seviyede içerir ve bu konu Avrupa´da bazı yönetmeliklerle önlem altına alınmıştır. Alligator sağlıklı boyalar, sağlığa zarar veren arsen, civa, katmium, kurşun gibi ağır metaller en aza indirgeyerek üretilmiştir. Ayrıca sağlıklı boyalarda, alerji yaratabilecek kimyasallar da en düşük seviyede içermektedir.

Doğadan esinlenerek sağlığa duyarlı, doğaya saygılı, etik ve ekolojik değerleri korumaya inanan ve kendini bu konuya adamış bir marka olmayı hedefleyen Alligator, insanların toksit malzemelere maruz kalarak hastalanma oranının yüksek olduğu bir dünyada; sağlığın önemini kapsamına almaya ve sağlıklı boya konusunda kendini geliştirmeye devam edeceğini önceliği edinmektedir.

 

 Bu doğrultuda;

  • Etkin bir enerji yönetimi için amaç ve hedefleri belirleyerek, sürekli iyileşmeyi sağlamayı,
  • Faaliyetlerimize ait enerji boyutlarını belirleyerek, yürürlülükteki ilgili yasal mevzuatlara uymayı,
  • Sektöründe lider olan kuruluşumuzun ısı yalıtım, boya ve inşaat malzemeleri üretiminde yenilenebilir enerji kullanımını gerçekleştirmeyi kendine vizyon edinmiştir.